eerste coöperatie leefstijlcoaches

Eerste coöperatie leefstijlcoaches

/Krista Hoogink, Leefstijlcoach

Niet wetende wat er op me af zou komen, stapte ik in deze rollercoaster…

In december kreeg ik, en samen met mij alle uitvoerders van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in Midden en Zuid Kennemerland, het bericht dat de Huisartsen Ondersteuningsorganisatie (HOZK) in onze regio had besloten tot het stopzetten van hun rol in de declaratie van de GLI. Een onverwacht bericht, wat bij mij en de GLI leefstijl coaches waar ik al mee samen werkte, al snel tot de conclusie leidde dat we dan graag zelf contract afspraken wilden kunnen maken met onze preferente zorgverzekeraar (Zilveren Kruis Achmea).

Heike en ik waren in onze informele samenwerking onder de vlag Leefstijlcoaches Kennemerland, meestal al degenen die de gesprekken met de HOZK voerden en daarmee was het een logische keus dat wij nu ook deze rol op ons namen. Nadat we dus aan de HOZK hadden laten weten wat onze plannen waren, werd het contact gelegd met Achmea/Zilveren Kruis.

Tot onze verrassing staat onze zorgverzekeraar geheel achter onze plannen en krijgen we alle benodige steun in het realiseren van een zelfstandig samenwerkingsverband van GLI aanbieders, in onze regio. Zo krijgen we in deze eerste jaren van ons samenwerkingsverband ondersteuning van Zonh in het uitzoeken van alle wet- en regelgeving rondom het contracteren van de GLI zorg én het hoe en wat in de positionering van de GLI en de uitvoerende leefstijlcoaches in de Eerstelijns gezondheidszorg.

Met inmiddels drie jaar ervaring in het COOL programma, mag ik wel zeggen dat ik als geen ander weet, wat mij als GLI uitvoerder zou helpen om:

  • de GLI in mijn regio goed te positioneren in de Eerstelijnszorg
  • zichtbaar én vindbaar te zijn voor huisartsen, de POH-S, eerstelijns paramedici én mogelijke deelnemers voor een GLI
  • efficiënt te declareren
  • kosteneffectief mijn praktijk voor leefstijl coaching draaiende te houden
  • aan alle eisen die er aan mij gesteld worden als uitvoerder van de GLI te voldoen, zoals het aanleveren van data naar RIVM, de verplichte intervisie ivm kwaliteitsbewaking van mijn werk als GLI coach en het aanleveren van data naar de interventie eigenaren.

Met deze kennis zijn we op pad gegaan en staan we nu op het punt dat de Coöperatie Leefstijlcoaching Midden- en Zuid Kennemerland UA op 2 juni 2023 officieel is opgericht. En dat we intensief samen werken met Monter. Zodat onze coöperatie bovenstaande punten kan gaan faciliteren voor al haar (aanstaande) leden.

Ik kan niet wachten om de laatste puntjes op de i te zetten en van start te gaan. Er zijn nog heel wat hobbels te nemen in de komende maanden, maar met kleine stapjes komen we steeds dichter bij ons uiteindelijke doel; de Gecombineerde Leefstijl Interventie toegankelijk maken voor iedereen die er gebruik van zou kunnen of moeten maken én de uitvoerders maximaal ondersteunen in Midden en Zuid Kennemerland.