Cool beweeggroep

Slow Sports Zuid Kennemerland


Dinsdagen 9-10

Woensdagen 9-10

Xtra Cool wordt Slow Sports Zuid Kennermerland

Meer bewegen, ik weet ook wel dat het moet, maar HOE dan???

Ik krijg in mijn gesprekken en workshops/trainingen vaak te horen: "Ik weet dat ik meer moet gaan bewegen, maar ...

 • ik heb sporten nooit leuk gevonden
 • ik beweeg al zoveel in mijn werk
 • ik heb er geen tijd voor
 • ik wil niet gaan sporten met  allemaal andere mensen die al wel conditie hebben én slank zijn
 • ik weet niet hoe ik moet beginnen 
 • ik ben bang dat het niet lukt én dan voel ik me weer teleurgesteld in mezelf
 • ...
Herkenbaar? 
Is het nu jouw tijd om
 • ook met plezier te gaan sporten?
 • uit te kijken naar jouw uurtje sporten en ontspanning  in de week?
 • wél gemakkelijk uit je stoel op te staan omdat je sterkere benen hebt?
 • de trap te nemen in plaats van de lift, gewoon omdat je dat weer kunt?
 • wekelijks aan je fitheid, kracht en balans te werken, in plaats van dit uit te stellen?
 • met een frisse neus thuis te komen en de rest van de dag je echt lekker in je lijf te voelen?
 • ...

Dan heb ik nu een fijne training voor je!

Of je nu net begint met bewegen of dat je een uurtje extra wilt bewegen in de week. Ik bied de trainingen zo aan, dat deze voor iedereen inspannend en ontspannend is, binnen je eigen mogelijkheden, gericht op plezier maken ! 

Lesrooster dinsdag 9 mei 2023 tot en met woensdag 26 juli 2023

Dinsdagochtenden
9 uur-10 uur
Woensdagochtenden
 9 uur-10 uur
P Ingang t Wed, KennemerduinenP Ingang Bleek en Berg Kennemerduinen

Let op locatie  Ingang Bleek en Berg Kennemerduinen. Kom je met google geef dan in: Bergweg 30 Bloemendaal. Niet dat je daar helemaal heen rijdt, maar dan kom je wel op de juiste parkeerplaats uit. Je kunt ook het watertappunt opzoeken. 

Neem zelf een flesje water mee en kleed je op het weer (warm, koud, regen.... het zal van alles gaan zijn de komende maanden!). 

Er is beperkt plek in mijn groepen, maximaal 10 deelnemers per les. 


Opgeven als deelnemer aan Slow Sports Zuid Kennemerland kan hier. 

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik word lid van Slow Sport Zuid Kennemerland

Ik heb de voorwaarden van Slow Sports Zuid Kennemerland gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden.


Via deze link kun je je aanwezigheid per les doorgeven.  

Dinsdagen 9 uur https://calendly.com/kriskrach...

Woensdagen 9 uur https://calendly.com/kriskrach...Tarieven

Proefles Gratis
losse les 9 euro
Strippenkaart 12x  (geldig tot 26 juli 2023 )97 euro

Genoemde prijzen zijn inclusief btw


Algemene voorwaarden met betrekking tot lessen en activiteiten SLow Sport Zuid Kennemerland

Voor de voorwaarden met betrekking tot 1-op-1 coaching en coaching in het kader van het CooL programma wordt verwezen naar algemene voorwaarden op de website. De algemene voorwaarden voor de 1-op-1 coaching en het CooL-programma zijn niet van toepassing op de activiteiten in het kader van Slow Sport Zuid Kennemerland

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder(s): Krista Hoogink

Deelnemer(s): degene die gebruikt maakt van een van de lessen en activiteiten die de aanbieders aanbieden onder Slow Sports Zuid Kennemerland

Artikel 2: Betaling en annulering

Alleen wanneer de factuur voor de cursus is voldaan kan worden deelgenomen aan de lessen (met uitzondering van een proefles).

De prijs voor de cursus/lessen is inclusief BTW.

Wanneer de aanbieders door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om de les op de afgesproken tijd en datum aan te bieden zal de les worden verplaats naar een later moment.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste of afgezegde lessen, ook niet wanneer de deelnemer besluit na een paar lessen niet meer deel te willen nemen.

Of de zon schijnt of het regent, de lessen gaan in principe altijd door. Dit met uitzondering van weersomstandigheden die tot onverantwoorde situaties kunnen leiden zoals onweer, storm of ijzel. De lessen zullen in dat geval door de aanbieders worden verplaatst naar een later moment.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en risico

De deelnemer is verplicht medische klachten of lichamelijke aandoening(en) wanneer deze invloed hebben op de wijze van deelname of waarbij door deelname verergering kan optreden te melden aan de aanbieder van Slow Sports Zuid Kennemerland. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn om deel te nemen. Bij gezondheidsklachten, of wanneer er een andere reden is om te twijfelen aan deelname aan de lessen dient de deelnemer zijn of haar arts of specialist te raadplegen zodat deze kan vaststellen of de deelnemer in staat is deel te nemen aan de lessen.

De deelnemer wordt verzocht de oefeningen op eigen tempo uit te voeren en rekening te houden met de gezondheid en eventuele fysieke beperkingen.

Deelname aan de activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland is geheel op eigen risico. De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan voor, na of tijdens de lessen. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van deelname aan een les. Ook voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook kunnen de aanbieders niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele adviezen in het kader van de Slow Sports Zuid Kennemerland activiteiten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

Deelnemer verklaard geheel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Deelnemer stemt ermee in dat zijn of haar gegevens door de aanbieders bewaard zullen worden op een veilige manier. De aanbieder verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving.

Door mee te doen met de (proef)lessen en activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland ga je akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.