Cool beweeggroep

Slow Sports Zuid Kennemerland

Slow Sports Zuid Kennemerland

Woensdagen bij t Wed 9-10

Donderdagen Oosterplas 19-20

Slow Sports Zuid Kennemerland

Sporten, meer bewegen, ik weet ook wel dat het moet, maar HOE dan???

Ik krijg in mijn gesprekken en workshops/trainingen vaak te horen: "Ik weet dat ik meer moet gaan bewegen en dat ik zou moeten sporten om fitter te worden, maar ...

 • ik heb sporten nooit leuk gevonden
 • ik beweeg al zoveel in mijn werk
 • ik heb er geen tijd voor
 • ik wil niet gaan sporten met  allemaal andere mensen die al wel conditie hebben én slank zijn
 • ik weet niet hoe ik moet beginnen 
 • ik ben bang dat het niet lukt én dan voel ik me weer teleurgesteld in mezelf
 • ...
Herkenbaar?

Hoe zou je het vinden als 

 • je uitkijkt naar jouw uurtje sporten en ontspanning  in de duinen?
 • je wél gemakkelijk uit je stoel opstaat omdat je sterkere benen hebt?
 • je de trap neemt in plaats van de lift, gewoon omdat je dat weer kunt en  niet buiten adem bent als je boven aankomt?
 • je wekelijks aan je fitheid, kracht en balans werkt, in plaats van dit altijd nog op je lijstje to do staat en daardoor negatieve aandacht blijft vragen?
 • je met een frisse neus thuis komt en je je de rest van de dag of avond lekker in je lijf voelt?


Als dit je wel wat lijkt dan heb ik de perfecte sport voor je -->SLOW SPORTS

SLOW SPORTS is sporten voor iedereen; sociaal, laagdrempelig, ontspannen en waardevol. 

Of je nu net begint met bewegen of dat je een uurtje extra wilt bewegen in de week. Jouw training past altijd bij jou, omdat wij daar samen voor zorgen ! Voor iedereen inspannend en ontspannend,  binnen je eigen mogelijkheden, gericht op plezier maken ! 

Rooster groepslessen 3 april tot en met 12 juli 2024

Woensdagen; locatie t WedDonderdagen locatie Oosterplas
9-1019.15-20.15
10-11 (onder voorbehoud)


Naast de groepslessen geef ik ook individuele trainingen en trainingen voor duo's. Neem contact met me op als je daar interesse in hebt.

Meedoen? Eerste keer is gratis, maar meld je wel even van te voren bij me aan.

Ik word lid van Slow Sport Zuid Kennemerland

Ik heb de voorwaarden van Slow Sports Zuid Kennemerland gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden.Tarieven

Proefles Gratis
losse les 9 euro
 Strippenkaart 6x52 euro

Genoemde prijzen zijn inclusief btw


Algemene voorwaarden met betrekking tot lessen en activiteiten SLow Sport Zuid Kennemerland

Voor de voorwaarden met betrekking tot 1-op-1 coaching en coaching in het kader van het CooL programma wordt verwezen naar algemene voorwaarden op de website. De algemene voorwaarden voor de 1-op-1 coaching en het CooL-programma zijn niet van toepassing op de activiteiten in het kader van Slow Sport Zuid Kennemerland

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder(s): Krista Hoogink

Deelnemer(s): degene die gebruikt maakt van een van de lessen en activiteiten die de aanbieders aanbieden onder Slow Sports Zuid Kennemerland

Artikel 2: Betaling en annulering

Alleen wanneer de factuur voor de cursus is voldaan kan worden deelgenomen aan de lessen (met uitzondering van een proefles).

De prijs voor de cursus/lessen is inclusief BTW.

Wanneer de aanbieders door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om de les op de afgesproken tijd en datum aan te bieden zal de les worden verplaats naar een later moment.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste of afgezegde lessen, ook niet wanneer de deelnemer besluit na een paar lessen niet meer deel te willen nemen.

Of de zon schijnt of het regent, de lessen gaan in principe altijd door. Dit met uitzondering van weersomstandigheden die tot onverantwoorde situaties kunnen leiden zoals onweer, storm of ijzel. De lessen zullen in dat geval door de aanbieders worden verplaatst naar een later moment.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en risico

De deelnemer is verplicht medische klachten of lichamelijke aandoening(en) wanneer deze invloed hebben op de wijze van deelname of waarbij door deelname verergering kan optreden te melden aan de aanbieder van Slow Sports Zuid Kennemerland. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn om deel te nemen. Bij gezondheidsklachten, of wanneer er een andere reden is om te twijfelen aan deelname aan de lessen dient de deelnemer zijn of haar arts of specialist te raadplegen zodat deze kan vaststellen of de deelnemer in staat is deel te nemen aan de lessen.

De deelnemer wordt verzocht de oefeningen op eigen tempo uit te voeren en rekening te houden met de gezondheid en eventuele fysieke beperkingen.

Deelname aan de activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland is geheel op eigen risico. De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan voor, na of tijdens de lessen. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van deelname aan een les. Ook voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook kunnen de aanbieders niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele adviezen in het kader van de Slow Sports Zuid Kennemerland activiteiten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

Deelnemer verklaard geheel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Deelnemer stemt ermee in dat zijn of haar gegevens door de aanbieders bewaard zullen worden op een veilige manier. De aanbieder verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving.

Door mee te doen met de (proef)lessen en activiteiten van Slow Sports Zuid Kennemerland ga je akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.