Cool beweeggroep

Xtra Cool Beweeggroep

Xtra Cool, dé beweeggroep voor CooL deelnemers in Haarlem

Samen bewegen voor meer plezier, energie en een gezonder gewicht!

Aanvullend op de gesprekken en groepsbijeenkomsten van het CooL-programma organiseer ik samen met leefstijlcoach Heike van den Heuvel-Janssen de Xtra CooL beweeggroep in Haarlem. Samen met andere CooL deelnemers werk je aan een betere conditie, meer kracht en een goede balans. Je leert hoe je zelf meer in beweging kunt komen en we hopen je te inspireren om ook aan te sluiten bij andere beweegactiviteiten.

Niveau

Voor alle niveaus, of je nu net begint met bewegen of je gewoon een uurtje extra wilt bewegen in de week. Wij passen de training zo aan, dat deze voor iedereen inspannend is, binnen je eigen mogelijkheden, maar wel samen trainen en bewegen! 

Tarieven

De Xtra CooL beweeggroep wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De proefles is gratis. Daarna betaal je €75,- voor een strippenkaart voor 10 lessen. Deze strippenkaart is een kwartaal geldig, vanaf het moment van je eerste training.

Wanneer je een Haarlem pas hebt kun je met korting deelnemen en betaal je €60,- voor een strippenkaart voor 10 lessen.

Waar en wanneer?

Vanaf 30 augustus starten de trainingen weer.

Iedere dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).

Je kunt je aanmelden voor een gratis proefles. Ben je enthousiast en wil je deelnemen? Dan kun je een strippenkaart aanschaffen.

We starten de trainingen bij zwembad de Planeet. Planetenlaan 15, 2024 EN Haarlem. Gratis parkeren.Wil jij sportief bewegen met andere CooL-deelnemers? Lekker naar buiten en genieten van de natuur? Je weer fit en energiek voelen? Meld je dan nu aan voor een proefles óf bestel de 10 rittenkaart.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik wil meedoen met Cool Extra

Ik heb de voorwaarden voor het Beweegprogramma Cool Extra gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden.Algemene voorwaarden met betrekking tot lessen en activiteiten Xtra CooL beweeggroep

Voor de voorwaarden met betrekking tot 1-op-1 coaching en coaching in het kader van het CooL programma wordt verwezen naar algemene voorwaarden op de website. De algemene voorwaarden voor de 1-op-1 coaching en het CooL-programma zijn niet van toepassing op de activiteiten in het kader van CooL-extra.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder(s): Krista Hoogink en Heike van den Heuvel-Janssen

Deelnemer(s): degene die gebruikt maakt van een van de lessen en activiteiten die de aanbieders aanbieden onder CooL-extra.

Artikel 2: Betaling en annulering

Alleen wanneer de factuur voor de cursus is voldaan kan worden deelgenomen aan de lessen (met uitzondering van een proefles).

De prijs voor de cursus/lessen is inclusief BTW.

Wanneer de aanbieders door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om de les op de afgesproken tijd en datum aan te bieden zal de les worden verplaats naar een later moment.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste of afgezegde lessen, ook niet wanneer de deelnemer besluit na een paar lessen niet meer deel te willen nemen.

Of de zon schijnt of het regent, de lessen gaan in principe altijd door. Dit met uitzondering van weersomstandigheden die tot onverantwoorde situaties kunnen leiden zoals onweer, storm of ijzel. De lessen zullen in dat geval door de aanbieders worden verplaatst naar een later moment.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en risico

De deelnemer is verplicht medische klachten of lichamelijke aandoening(en) wanneer deze invloed hebben op de wijze van deelname of waarbij door deelname verergering kan optreden te melden aan de aanbieder van het Xtra CooL beweegprogramma. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn om deel te nemen. Bij gezondheidsklachten, of wanneer er een andere reden is om te twijfelen aan deelname aan de lessen dient de deelnemer zijn of haar arts of specialist te raadplegen zodat deze kan vaststellen of de deelnemer in staat is deel te nemen aan de lessen.

De deelnemer wordt verzocht de oefeningen op eigen tempo uit te voeren en rekening te houden met de gezondheid en eventuele fysieke beperkingen.

Deelname aan de Xtra CooL activiteiten en lessen is geheel op eigen risico. De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan voor, na of tijdens de lessen. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van deelname aan een les. Ook voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook kunnen de aanbieders niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele adviezen in het kader van de Xtra CooL activiteiten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

Deelnemer verklaard geheel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Xtra CooL.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Deelnemer stemt ermee in dat zijn of haar gegevens door de aanbieders bewaard zullen worden op een veilige manier. De aanbieder verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving.

Door mee te doen met de (proef)lessen en activiteiten van Xtra CooL ga je akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.