Cool beweeggroep

Xtra Cool

Groepstraining 

Start 8 februari 2023

Proefles 25 januari
Xtra Cool, dé beweeggroep voor CooL deelnemers in Haarlem

Meer bewegen, ik weet ook wel dat het moet, maar HOE dan???

Ik krijg in mijn gesprekken en workshops/trainingen van te horen:  Ik weet dat ik meer moet gaan bewegen, maar ...

 • ik hou niet van bewegen en ook niet van sporten
 • ik heb sporten en bewegen nooit leuk gevonden
 • ik beweeeg al zoveel in mijn werk
 • ik heb er geen tijd voor
 • ik wil niet gaan sporten met  allemaal andere mensen die al wel conditie hebben én slank zijn
 • ik weet niet hoe ik moet beginnen 
 • ik ben bang dat het niet lukt én dat voel ik me weer terleurgesteld in mezelf
 • ...
Herkenbaar? 
En ben jij er wel een beetje klaar mee? 

Oftwel is het nu jouw tijd om

 • wél gemakkelijk uit je stoel op te staan omdat je sterkere benen hebt
 • de trap te nemen in oplaats van de lift, gewoon omdat je dat weer kunt?
 • wekelijks wél een uur aan je fitheid en gezondheid te werken, in plaats van dit uit te stellen?
 • met een frisse neus thuis te komen en de rest van de dag je echt lekker in je lijf te voelen?
 • je grenzen te leren kennen én te weten hoe je die kunt verleggen?
 • ...

Dan heb ik nu een fijne training voor je!

Voor alle (ex)Cooldeelnemers en hun vrienden, vriendinnen, partners, collega's, familie... Of je nu net begint met bewegen of dat je een uurtje extra wilt bewegen in de week. Ik pas de training zo aan, dat deze voor iedereen inspannend is, binnen je eigen mogelijkheden, maar wel samen trainen en bewegen! 

Waar en wanneer?

Woensdag ochtenden van 9.00 tot 10.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties). Ik start met deze groepstrainingen op woensdag 8 februari 2023.

De locatie is in de duinen; ingang Nationaal Park Zuid-Kennemerland Ingang Bleek en Berg. Je hebt daar voldoende parkeerplaatsen en plek voor fietsen. De trainingen starten op het achterste gedeeldte, na de tweede 'slagboom''.

Neem zelf een flesje water mee en kleed je op het weer (warm, koud, regen.... het zal van alles gaan zijn de komende maanden!). 

Proefles

Op 25 januari kun je vast  een keer meedoen. Meld je aan voor de proefles via deze link: https://calendly.com/kriskrach...


Tarieven

De Xtra CooL beweeggroep wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De proefles in januari is gratis, als je besluit dat dit is wat je nu zoekt koop je een 10 ritten kaart van 75 euro en doe je iedere woensdag ochtend mee tot 1 mei.

Ik heb maximaal plek voor 8 deelnemers, dus meld je snel aan!

Je kunt ook dit formulier invullen met je aanmelding, dan ben je direct verzekerd van een plekje.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.

Ik wil meedoen met Cool Extra

Ik heb de voorwaarden voor het Beweegprogramma Cool Extra gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden.
Algemene voorwaarden met betrekking tot lessen en activiteiten Xtra CooL beweeggroep

Voor de voorwaarden met betrekking tot 1-op-1 coaching en coaching in het kader van het CooL programma wordt verwezen naar algemene voorwaarden op de website. De algemene voorwaarden voor de 1-op-1 coaching en het CooL-programma zijn niet van toepassing op de activiteiten in het kader van CooL-extra.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder(s): Krista Hoogink en Heike van den Heuvel-Janssen

Deelnemer(s): degene die gebruikt maakt van een van de lessen en activiteiten die de aanbieders aanbieden onder CooL-extra.

Artikel 2: Betaling en annulering

Alleen wanneer de factuur voor de cursus is voldaan kan worden deelgenomen aan de lessen (met uitzondering van een proefles).

De prijs voor de cursus/lessen is inclusief BTW.

Wanneer de aanbieders door omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om de les op de afgesproken tijd en datum aan te bieden zal de les worden verplaats naar een later moment.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste of afgezegde lessen, ook niet wanneer de deelnemer besluit na een paar lessen niet meer deel te willen nemen.

Of de zon schijnt of het regent, de lessen gaan in principe altijd door. Dit met uitzondering van weersomstandigheden die tot onverantwoorde situaties kunnen leiden zoals onweer, storm of ijzel. De lessen zullen in dat geval door de aanbieders worden verplaatst naar een later moment.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en risico

De deelnemer is verplicht medische klachten of lichamelijke aandoening(en) wanneer deze invloed hebben op de wijze van deelname of waarbij door deelname verergering kan optreden te melden aan de aanbieder van het Xtra CooL beweegprogramma. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn om deel te nemen. Bij gezondheidsklachten, of wanneer er een andere reden is om te twijfelen aan deelname aan de lessen dient de deelnemer zijn of haar arts of specialist te raadplegen zodat deze kan vaststellen of de deelnemer in staat is deel te nemen aan de lessen.

De deelnemer wordt verzocht de oefeningen op eigen tempo uit te voeren en rekening te houden met de gezondheid en eventuele fysieke beperkingen.

Deelname aan de Xtra CooL activiteiten en lessen is geheel op eigen risico. De aanbieders zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan voor, na of tijdens de lessen. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van deelname aan een les. Ook voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook kunnen de aanbieders niet aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele adviezen in het kader van de Xtra CooL activiteiten zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

Deelnemer verklaard geheel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Xtra CooL.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Deelnemer stemt ermee in dat zijn of haar gegevens door de aanbieders bewaard zullen worden op een veilige manier. De aanbieder verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacy wetgeving.

Door mee te doen met de (proef)lessen en activiteiten van Xtra CooL ga je akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.